Τα μέρη του υπολογιστή

Ένας υπολογιστής αποτελείται από:

Υλικό (Hardware)
, είναι όλες οι συσκευές και τα εξαρτήματα ενός υπολογιστή, δηλαδή ότι μπορώ να δω και να αγγίξω στον υπολογιστή.
Παραδείγματα: η οθόνη, το πληκτρολόγιο, η κεντρική μνημη(Ram),
το DVD-ROM κα

Λογισμικό (Software), είναι όλα τα προγράμματα του υπολογιστή με τη βοήθεια των οποίων ο υπολογιστής εκτελεί την εργασία που θελουμε.  
Παραδείγματα: το λειτουργικό σύστημα(πχ Windows), τα παιχνίδια, ο επεξεργαστής κειμένου, ο φυλλομετρητής(πχ Mozilla Firefox) κα