Οι μεγαλύτερες διώρυγες του κόσμου

Μια εργασία του μαθητή Τζήμα Χρήστου του Στ1,  στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας