Το υπολογιστικό σύστημα- Εργασία

http://www.youtube.com/watch?v=LJigICv4kpU&feature=related

Εργασία
  1. Παρακολουθήστε το παραπάνω βίντεο για το υπολογιστικό σύστημα.
  2. Ανοίξτε τον επεξεργαστή κειμένου και δημιουργήστε έναν χάρτη εννοιών που να απεικονίζει τις κατηγορίες που χωρίζονται οι συσκευές που συνδέονται στην ΚΜ του υπολογιστή. Για κάθε κατηγορία να βάλετε και λίστα με τις συσκευές που ανήκουν σε κάθε κατηγορία.
  3. Σε καινούργιο έγγραφο δημιουργήστε κείμενο που περιγράφει το εσωτερικό ενός υπολογιστή. 
Να προσέξετε την καλή εμφάνιση των εργασιών σας!!