ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Φυσικές Επιστήμες Ε΄ Δημοτικού

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ       

Φύλλο εργασίας 4: Η ενέργεια υποβαθμίζεται (σελ. 48-50)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ       

Φύλλο εργασίας 2: Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής.
Αφαιρείται μόνο η σελίδα 62: δραστηριότητα για το εσωτερικό των δοντιών. Αφαιρείται και η εργασία 2, σελ. 63.     
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ     
Φύλλο εργασίας 2: Το ηλεκτροσκόπιο (σελ. 98-100)

Φύλλο Εργασίας 5: Το ηλεκτρικό ρεύμα (σελ. 109-111)


ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ       

Φύλλο εργασίας 1: Η ταχύτητα (σελ. 162-163)     
Φύλλο εργασίας 8: Η πίεση (σελ. 188-190)     
Φύλλο εργασίας 9: Η υδροστατική πίεση (σελ. 191-193)     
Φύλλο εργασίας 10: Η ατμοσφαιρική πίεση (σελ. 194-197)     
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΓΜΑΤΑ*     
Φύλλο εργασίας 1: Μελετάμε τα μίγματα (σελ. 30-33)     
Φύλλο εργασίας 2: Μελετάμε τα διαλύματα (34-37)    Φυσικές Επιστήμες ΣΤ΄ Δημοτικού


ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ       

Φύλλο Εργασίας 1: Ερευνώντας και ανακαλύπτοντας (σελ. 12-14)     
Φύλλο Εργασίας 2: Πώς μελετάμε τον κόσμο γύρω μας (σελ. 15)     
Φύλλο Εργασίας 3: Ο δεκάλογος του καλού πειραματιστή (σελ. 16-17)     
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ     
Φύλλο Εργασίας 4: Επεξεργασία του αργού πετρελαίου (σελ. 28-30)      
Φύλλο Εργασίας 5: Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας (σελ. 31-32)     
Φύλλο Εργασίας 6: Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη (σελ. 33-34)     
Φύλλο Εργασίας 8: Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας (σελ. 37-38)     
Φύλλο Εργασίας 10: Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας (σελ. 41-42)     
Φύλλο Εργασίας 11: Πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες ή φυσικό αέριο; (σελ. 43-44)      
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΑ:      
Φύλλο Εργασίας 2: Η φωτοσύνθεση (σελ. 72-75)    

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κεφ.    ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΒΜ)    ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΤΕ)     
1ο        εργασία  ε     
2ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
3ο    εργασία 1    εργασία δ     
4ο        εργασίες δ
και ε     
5ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
6ο        εργασία  ε     
Επ. 1ο    εργασία 4    εργασία γ     
9ο        εργασία δ     
10ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
11ο        εργασία ε     
Επ. 2ο    εργασία 6    εργασίες  δ, ε     
15ο    εργασία 2    εργασίες β, ε     
16ο    εργασία 1    εργασίες α, β, γ     
17ο    εργασία 1    εργασίες α, ε     
19ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
20ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
Επ. 3ο    εργασίες 1γ, ε    εργασίες δ, ε     
22ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
23ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
24ο    εργασία 4    εργασία α     
25ο    εργασία 1    εργασία δ     
26ο        εργασία ε     
27ο        Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης     
28ο        εργασίες δ, ε : να γίνει μια περίπτωση σε καθένα     
Επ. 4ο    εργασία  1β,γ,δ,ε

Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.    εργασίες α, β : να μη γίνουν οι αναφορές στα ποσοστά     
30ο    Εργασία  2
Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.    εργασία β

η μισή εργασία γ     
31ο    Η χρήση του μετατροπέα μήκους, προτείνεται να μην αξιοποιηθεί διδακτικά ή, εναλλακτικά, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού     το δεύτερο ερώτημα από κάθε σκέλος της εργασίας ε.     
32ο     Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.    εργασία δ     
33ο        εργασίες α, δ : από τη δ εξαιρείται το τελευταίο σκέλος     
34ο        εργασίες β, γ Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.     
35ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
36ο    εργασία 3         
37ο        εργασία 3: Καλύπτεται από τη δραστηριότητα ανακάλυψης.

39ο    αφαιρούνται οι αναφορές στα ποσοστά    Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.       

40ο    εργασία 4.    Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.     
43ο        εργασία γ     
44ο        εργασία γ     
45ο    εργασία 1. Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.    εργασία δ     
48ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
49ο        εργασία γ, το δεύτερο ερώτημα     
50ο    η δραστηριότητα της σελίδας 129 Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.         
51ο        εργασία  δ     
52ο    εργασία

όλες οι εργασίες.     
54ο    εργασία 2
το τελευταίο ερώτημα    εργασίες γ, δ, ε.     
55ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο    
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κεφ.    ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΒΜ)    ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕ)       

1ο        4η άσκηση,  2ο πρόβλημα     
5ο        1η ασκ.(β,δ,ε,ζ,η)
2η ασκ. (α,β,ε)
3η  ασκ. (τα 3 τελευταία)     
6ο    1η δραστηριότητα    3η άσκηση,
1ο πρόβλημα     
8ο    1η δραστηριότητα, 2η εφαρμογή    1η, 3η άσκηση, 1ο πρόβλημα     
9ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
10ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
11ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
18ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
21ο    εφαρμογή    1η άσκηση,
1ο πρόβλημα     
22ο        2ο πρόβλημα     
25ο    1η, 2η εφαρμογή, ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση         
26ο             
27ο             
28ο             
29ο             
ανακεφ.    ορισμοί    1ο πρόβλημα     
31ο        1ο πρόβλημα     
33ο    1η δραστηριότητα,         εφαρμογή    2η άσκηση     
37ο    Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.         
38ο        2ο  πρόβλημα     
39ο        2ο  πρόβλημα     
42ο        3ο πρόβλημα     
43ο        4ο πρόβλημα     
45ο    εφαρμογή         
47ο    εφαρμογή         
48ο    εφαρμογή         
50ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
51ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
52ο    1η δραστηριότητα,     1η,2η εφαρμογή    1ο, 2ο και 3ο πρόβλημα.     
53ο    Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.    Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.     
54ο    1η  δραστηριότητα, ο ορισμός της ακολουθίας και του όρου της ακολουθίας.         
55ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.     
56ο    Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.    Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.     
57ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     
58ο    1η δραστηριότητα    2ο πρόβλημα Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.     
59ο        2η άσκηση     
60ο    1η, 2η δραστηριότητα – 1η εφαρμογή    1η άσκηση, 1ο πρόβλημα     
61ο        ασκήσεις 2η, 3η     
62ο    Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.    2η άσκηση     
63ο    Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.         
67ο    ολόκληρο το κεφάλαιο    ολόκληρο το κεφάλαιο     


Η  αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στη Γεωγραφία Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού προβλέπει να μην αξιοποιηθούν τα παρακάτω Κεφάλαια:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφάλαιο 6ο. (Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας)
Κεφάλαιο 34ο. (Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας)
Κεφάλαιο 42ο. (Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Κεφάλαιο 43ο. (Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Κεφάλαιο 47ο. (Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κεφάλαιο 3ο. (Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της γης)
Κεφάλαιο 30ο. (Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης)
Κεφάλαιο 31ο. (Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης)
Κεφάλαιο 32ο. (Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών)