Υλικό και οδηγοί χρήσης για το KoduΣχετικό υλικό και οδηγοί χρήσης για τη χρήση και τη διδασκαλία του Kodu είναι διαθέσιμοι στους παρακάτω συνδέσμους:
  1. Για να κατεβάσετε το Kodu επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.kodugamelab.com
  2. Για να κατεβάσετε το Kodu απευθείας μαζί με άλλα δωρεάν εργαλεία για την εκπαίδευση παρακαλούμε κατεβάστε το Learning Suite πατώντας εδώ
  3. Για να κατεβάσετε υλικό και βίντεο πατήστε εδώ
  4. ή/και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.koduplay.gr/