Πώς βρίσκουμε γρήγορα το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός αριθμού με το 3

Μέθοδος:
Προσθέτουμε τα ψηφία του αριθμού. Προσθέτουμε και τα ψηφία του αθροίσματος μεταξύ τους. Διαιρούμε τον αριθμό αυτό με το 3 και το υπόλοιπο της διαίρεσης αυτής είναι το υπόλοιπο που ζητάμε.

Παραδείγματα:
 1.  342516987739
  Το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού είναι 64  ->10  ->1
  Το υπόλοιπο της διαίρεσης του αρχικού αριθμού με το 3 είναι 1
 2. 123456784
  Το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού είναι 40 ->4+0 = 4 -> υπολ.διαιρ. (4:3) = 1
  Το υπόλοιπο της διαίρεσης του αρχικού αριθμού με το 3 είναι 1
 3. 456783929
  Το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού είναι 53 ->5+3= 8 -> υπολ.διαιρ. (8:3) = 2
  Το υπόλοιπο της διαίρεσης του αρχικού αριθμού με το 3 είναι 2