Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Αυτό το  εκπαιδευτικό υλικό παρήχθη στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ:
α) Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα,
προβλήματα λόγου και ομιλίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
β) Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία.
Το εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να το κατεβάσετε από
http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx