Ασκήσεις από διαγωνισμούς για το 1ο και 2ο κεφάλαιο της Α Γυμνασίου


Φυλλάδιο ασκήσεων από μαθηματικούς διαγωνισμούς. Το φυλλάδιο περιέχει ασκήσεις που λύνονται με γνώσεις από το 1ο και 2ο  κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου της Α' Γυμνασίου. 
Αφορούν αριθμητικές παραστάσεις, κανόνες διαιρετότητας, σύγκριση κλασμάτων.