Μικρός Ευκλείδης-β φάση 2016

Τα θέματα και οι λύσεις από το διαγωνισμό Μικρός Ευκλείδης-β φάση,
που έγινε το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016