Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τα ωρολόγια προγράμματα για το σχολικό έτος 2013-2014. 
 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου,
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίου Γυμνασίου 
 και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.