Βιντεομαθήματα java και C++

Ο χρήστης GRCTutorials στο YouTube έχει δημιουργήσει βιντεομαθήματα για τη γλώσσα προγραμματισμού java και τη γλώσσα προγραμματισμού C++, στα οποία γίνεται μια εισαγωγή στα βασικά των γλωσσών αυτών. Είναι πολύ καλά μαθήματα για κάποιον αρχάριο.

Τα βιντεομαθήματα βρίσκονται εδώ.