Θέματα Β' Γυμνασίου Μαθηματικού Διαγωνισμού "Ευκλείδης" 1996-1997