Επιτυχόντες Θαλή 2013 - 2014

Η επόμενη φάση είναι "Ο Ευκλείδης" το

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 ώρα 9.00 π.μ.