Θέματα Γ' Γυμνασίου του Μαθηματικού Διαγωνισμού "Ευκλείδης" 1996-1997