Θέματα Γ' Γυμνασίου του Μαθηματικού Διαγωνισμού "Ευκλείδης" 1997-1998