14 Μαρτίου : Παγκόσμια Ημέρα του π

Jose Vilon writes "The Case for Pi: Why We Shouldn't Always Teach Math in Absolutes." Great for middle and high school math.Happy #PiDay!