Εξάσκηση - Εισαγωγή στους υπολογιστές

Μπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις σας στους υπολογιστές

Εισαγωγή στους υπολογιστές:


http://users.sch.gr/kpara/basicinpc.htm