Καινούργιο υλικό για τη Φυσική της Α' ΓυμνασίουΣτο http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm  έχουν αναρτηθεί τα φύλλα εργασίας plus, που ήταν υπό ανάρτηση. Επίσης έχει ενημερωθεί το "Σημείωμα για τον εκπαιδευτικό" και περιέχει πλέον οδηγίες για όλα τα φύλλα εργασίας.
Το Βιβλίο του εκπαιδευτικού είναι υπό ανάρτηση και έκδοση.