Επιτυχόντες Θαλή 2015-2016

Επιτυχόντες Θαλή 2015-2016!! 


Επόμενη φάση

Ευκλείδης: Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016


Εξεταστέα ύλη για τον δεύτερο διαγωνισμό "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" για κάθε τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων καθώς και η διδακτέα ύλη του Α' τριμήνου αυτής της τάξης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του Π.Ι. για τα Μαθηματικά.