Θέματα και λύσεις μαθηματικού διαγωνισμού "Ο Ευκλείδης" 2016


Τα σημερινά θέματα του μαθηματικού διαγωνισμού «Ο Ευκλείδης», οι λύσεις τους όπως προτάθηκαν από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και το προτεινόμενο από την Ε.Μ.Ε. σχέδιο βαθμολόγησης.

2016 ΘΕΜΑΤΑ

Προτεινόμενες ΛΥΣΕΙΣ_ΕΥΚΛΕΙΔΗ_final_16_01_2016

Σχέδιο Βαθμολόγησης από την Ε.Μ.Ε.