Βullying

Βullying είναι ο επαναλαμβανόμενος εκφοβισμός ατόμων με πραγματική ή απειλούμενη μαρτυρική  ποινή  φυσικής,  προφορικής,  γραπτής,  ή  συναισθηματικής  κακομεταχείρισής τους  ή  της  διάδοσης φημών με  απώτερο σκοπό  τον  κοινωνικό  τους  αποκλεισμό,  ή  της αρπαγής  της  περιουσίας   τους. Συμπεριλαμβάνει και  τις περιπτώσεις ύβρεων  κατά  της εθνικότητας, φυλής ή ιδιαιτερότητας κάποιου.
Αναλυτικότερα στον όρο bullying συμπεριλαμβάνονται:
 • Χρησιμοποίηση υβριστικών ή περιπαικτικών εκφράσεων
 • Απειλές και εκβιασμός
 • Σωματική βία, χτυπήματα, τσιμπήματα, δαγκωνιές, σπρωξίματα 
 • Κλοπές
 • Ζημιές στην προσωπική περιουσία κάποιου
 • Επιδιωκόμενη απομάκρυνση των φίλων
 • Εσκεμμένο ή συχνό αποκλεισμό μαθητών από κοινωνικές δραστηριότητες
 • Διάδοση κακοηθών και ψευδών φημών
 • Εκβιαστικά τηλεφωνήματα, ή τηλεφωνήματα σε ακατάλληλες ώρες χωρίς απάντηση
 • Και τέλος ηλεκτρονικό bullying μέσω κινητού τηλεφώνου ή  του διαδικτύου
 • Το  τελευταίο  αποτελεί  νεότερη  μορφή  και  είναι  γνωστό ως  cyberbullying.