Δημιουργία κόμικ με εφαρμογή Web 2.0

Η web 2.0 εφαρμογή ToonDoo μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα κόμικ και να το μοιραστούμε με άλλους στο διαδίκτυο. Μπορούμε επίσης να συγκεντρώσουμε τα κομικ που δημιουργήσαμε σε ένα βιβλίο.