Πρωτεύουσες της Ευρώπης - Παρίσι

Μια εργασία του Ισαάκ Καρακεσίσογλου του Α2

Σχολικό έτος 2011-2012