Πρωτεύουσες της Ευρώπης-Άμστερνταμ

Μια εργασία της Κυριακής Ρηγοπούλου του Α4.

Σχολικό έτος 2011-2012