Κυριακή στο "ΑΠΘ"



 http://www.youtube.com/watch?v=MmyKRw0C5Vk

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων μπορείτε να το βρείτε εδώ