Πρωτεύουσες της Ευρώπης-Ρώμη

Μια εργασία του Απόστολου Μιχαήλ και του Σάββα Μπαναχάρη του Α3

Σχολικό έτος 2011-2012