Πρωτεύουσες της Ευρώπης -Παρίσι

Μια εργασία της Βασιλικής Μουλτζή και της Κωνσταντίνας Μηλιώκα του Α3

Σχολικό έτος 2011-2012