Πρωτεύουσες της Ευρώπης-Πράγα


Μια εργασία της Ελισσάβετ Παπαγιάννη του Α4.
Σχολικό έτος 2011-2012