Πρωτεύουσες της Ευρώπης-Βιέννη


Μια εργασία της Ζωής Κελεπίρη του Α2.

Σχολικό έτος 2011-2012.