Πρωτεύουσες της Ευρώπης - Βερολίνο

Μια εργασία του Παύλου Καραφουλίδη του Α2 

Σχολικό έτος 2011-2012