Θέματα και λύσεις του Μαθηματικού Διαγωνισμού "ο Θαλής" - 19 Οκτωβρίου 2013