Μέσα πλευρών τριγώνου

Το σενάριο αυτό προτείνεται να εφαρμοστεί στη  Γ Γυμνασίου.
Η δραστηριότητα αφορά την παράγραφο
§ B1.2-Λόγος ευθύγραμμων τμημάτων
και αποτελείται από τα αρχεία
Σενάριο
Φύλλο εργασίας
2 αρχεία Geogebra
Συμπιεσμένο αρχείο: Μέσα πλευρών τριγώνου