Επαναληπτικά Θέματα Γ' Λυκείου απότην Ελληνική ΜΑθηματική Εταιρεία

Το Ερευνητικό Κέντρο Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) παρουσιάζει  λυμένα επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου.Επαναληπτικά θέματα 2006
Θέματα 1 -11
Θέματα 12 -21
Θέματα 22 -33

Επαναληπτικά θέματα 2008
Θέματα 1 -16
Θέματα 17 -32

Επαναληπτικά θέματα 2010
Θέματα 1 -12
Θέματα 13 -24
Θέματα 25 -36 


Επαναληπτικά θέματα 2012
Θέματα 1 -13
Θέματα 27 -39