Πρόβλημα- Διαγωνισμός Μαθηματικών "Θαλής" 200566ος Διαγωνισμός Θαλής  2005
Θέμα  Β' Γυμνασίου