Πρόβλημα -Διαγωνισμός Μαθηματικών "Θαλής" 2006

Να λυθεί η εξίσωση  


για τις διάφορες πραγματικές τιμές της παραμέτρου λ.

Α' Λυκείου