Πρόβλημα-Διαγωνισμός "Θαλής" 2007
68ος διαγωνισμός Θαλής

24 Νοεμβρίου 2007
Θέμα της Β' Γυμνασίου