Παιχνίδι από το site BBC SCHOOLS για εξάσκηση στις δυνάμεις

Μόλις πατήσουμε το Play στη δεξιά κάρτα εμφανίζεται η δύναμη. Ανοίγουν κάρτες από την αριστερή στοίβα.

Αν δεις το σωστό αποτέλεσμα στην αριστερή κάρτα πατάς Snap. 
Δυνάμεις: αρνητικοί-ρητοί εκθέτες