Ο αριθμός που λείπει...

Ποιος αριθμός είναι αυτός που λείπει από την παρακάτω ακολουθία;

71, 64, 57,  ?,   43,  36

  Α. 54   
Β. 51
Γ. 50
Δ. 47