Πρόβλημα - Διαγωνισμός "Θαλής" 200667ος Διαγωνισμός Μαθηματικών "Θαλής"
9 Δεκεμβρίου 2006
Θέμα Β' Λυκείου